Työhyvinvointia hyvinvoinnin ammattilaisille

Parastamo järjesti työhyvinvointi-iltapäivän Porvoossa toimivalle Neuropoint-osuuskunnalle. Kokemuksesta kertovat iltapäivään osallistunut Netta Turunen sekä tapahtuman vetänyt Jenni Lehtinen.

Tapahtuma suunniteltiin haastattelun pohjalta vastaamaan osuuskunnan toiveita ja tarpeita. Tyhyyn osallistui 7 osuuskunnan toiminnassa mukana olevaa yrittäjää. Kaikki osallistujat ovat fysioterapeutteja ja yrittäjiä, joilla on vahva asiantuntijuus kuntoutuksen asiakkaista.

Itä-Uudenmaan Parastamo-koordinaattorina sain ilon hoitaa tapahtuman käytännön järjestelyt sekä tämän blogipostauksen kautta kertoa muillekin tilaisuudesta. Kysyin tunnelmia tilaisuudesta Netta Turuselta Neurowellness Oy:stä sekä Jenni Lehtiseltä Sotek-säätiöltä. Jenni suunnitteli ja veti tyhyn sisällön asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Netta, mistä saitte idean tyhyn järjestämiseen? Oliko teillä jokin erityinen tavoite, johon toivoitte iltapäivän vastaavan?
Osuuskunta oli päättänyt, että pidämme tyhy-iltapäivän. Olin mukana järjestämistiimissä, joka suunnitteli tätä tapahtumaa. Olit esittelemässä hanketta Posintran tilaisuudessa ja kerroit hankkeen järjestävän myös tällaisia tapahtumia. Ajatus jäi itämään, tutkin esitettänne ja sivujanne ja otin sinuun yhteyttä. Ideana oli alusta alkaen järjestää luovaa tekemistä sisältävä tyhy. Sitä pyysimme myös teiltä.

Mitä odotuksia teillä oli tyhyn suhteen?
Toivoimme yllätystä! Halusimme tulla yllätetyiksi, odotimme mukavaa ja kaikille sopivaa tekemistä. Toivoimme, että osallistujat saisivat jokainen itselleen jotain iltapäivästä, ja samalla tapahtuma tekisi koko ryhmälle hyvää. Halusimme nostattaa iloista fiilistä esimerkiksi työnohjaustapaamisia kevyemmin, mutta jälkeenpäin katsottuna tilaisuus toimi hyvin työnohjauksellisenakin välineenä.

Täyttyivätkö odotukset? Millainen kokemus oli?
Odotukset täyttyivät erinomaisesti. Kokemus oli kaikkien mielestä kiva ja antoisa. Tyhy oli todella onnistunut. Se oli hyvin yllätyksellinen, mistä itse pidin. Ilmapiiri oli salliva, ja Jenni sai hyvin luotua kaikille kokemuksen huomioiduksi tulemisesta sekä menetelmien soveltumisesta juuri itselle. Jokainen pääsi mukaan hommaan juuri sellaisena kuin itse on.

Mitä piditte tyhyssä käytetyistä luovista menetelmistä? Jäikö jotain takataskuun tulevaisuutta varten?
Tykättiin todella paljon menetelmistä. Yllätyksellisyys pysyi koko ajan mukana ja rytmi antoi tilaa luoville ajatuksille. Etenimme ohje kerrallaan ja se oli hirmu vapauttavaa. Se oli hyvä oivallus itselle: yksi asia kerrallaan helpottaa hetkessä olemista ja vapauttaa tilaa. Iltapäivä sisälsi piirtämistä ja maalausta, kortteja, itsereflektointia, palautteen antoa toisille sekä myös heittäytymistä draaman keinoin. Alussa olleet keholliset harjoitteet toimivat hyvin johdattelevina menetelminä tekemiseen heittäytymiseksi. Tilaisuus sisälsi kokemuksellista oppimista oman kehon ja ajatusten kautta, mikä tuo lisää välineitä myös omaan työhön, tekemiseen ja asiakaskohtaamisiin. Tällaisia luovia ja omaa kehoa kunnioittavia elementtejä haluan välittää myös omille asiakkailleni. Kokemuksellinen oppiminen on tehokasta, ja saimme tärkeitä oivalluksia oman kokemuksemme kautta.

Yrittäjille järjestetään harvemmin työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia, elleivät he sitten itse niitä järjestä. Miten koet hankkeen idean tällaisten tapahtumien järjestämisestä?
Minusta se on tosi kivaa! Yrittäjä, kokoontui sitten pienellä tai isommalla porukalla, on tilanteessa, että jollei palvelua osteta ulkopuolelta, niin se pitää keksiä itse (missä on hyötyjä siinäkin!). Me olemme osuuskunnassa vuorollamme keksineet erilaista toimintaa. Tämä hankkeen tyhy toimi oikein kivasti avaimet käteen -konseptina, mikä vapautti omaa tekemistä ja oli vielä lisäksi meille maksutonta. Jollei yrittäjänä ole lainkaan järjestänyt työhyvinvointipäiviä, niin hankkeen järjestämä tyhy voi hyvin toimia tärkeänä esimerkkinä, jonka kautta ymmärtää tällaisten tilaisuuksien tärkeyden myös porukan yhteen hitsautumisessa.

Nousiko iltapäivästä kehittämisideoita hankkeen tulevia tapahtumia ajatellen? Mitä voisimme tehdä toisin?
Yritin miettiä tätä ihan oikeasti, mutta en keksinyt mitään. En jäänyt kaipaamaan mitään ja kaikki sujui hyvin. Kaikki oli sopivan kokoista, pysyimme aikataulussa ja tarjoilut olivat hyvät. En keksi mitään kehitettävää. Tilaisuus todella ylitti odotukset.

Millaisen kokonaisarvosanan antaisitte yhdessä ryhmänä tälle tapahtumalle?
Kyllä se on vähintään vahva 9. Näitä vaan lisää, toimii!

Jenni, olet vetänyt paljon tyhyjä ja erilaisia ryhmätapahtumia. Millainen kokemus tämä
Neuropointille järjestetty tyhy oli vetäjän ja luovan tilan mahdollistajan näkökulmasta?

Heti ryhmän astuessa sisään Veegan tiloihin tunnelma oli hieno. Ryhmä vaikutti uskaliaalta ja leikkisältä. Otin tavoitteekseni auttaa meitä irrottautumaan rationaalisesta ajattelusta kehollisten pienien harjoitteiden kautta. Liikettä, tilan tutkimista kehollisesti, omaan kehoon asettumista ja hetkeen pysähtymistä. Kuinka voimme kehollisesti olla tässä tilassa, joko liikkeessä, varaten painoa ja tukeutuen johonkin tai asettuen vahvasti kannattelemaan itse itseämme? Missä kulkevat näiden vaihtoehtojen rajapinnat ja risteävätkö ne välillä? Miten tämä näyttäytyy elämässämme käytännössä? Välillä kannattelemme vahvasti itse itseämme, välillä viuhdomme liikkeessä sen kummemmin miettimättä vain päämäärän siintäessä silmissämme, ja toisinaan saamme levätä jonkin tai jonkun lempeässä kannattelussa. Toinen alussa tutkimamme teema oli se, kuinka päästän irti totutusta tavasta liikkua. Annan jonkin muun kuin pään päättää mihin kuljen ja miltä kulkuni näyttää. Mitä liikettä keho tuottaa, kun esim. oikea käsi saa päättää uteliaana liikkeen suunnan?

Kun rationaalinen ajattelu oli saanut meissä hiukan tilaa väistyä, kutsuin ryhmää kuvataiteen maailmaan. En suorittamaan, vaan pikemminkin leikittelemään väreillä sekä muodoilla. Millaista on mindfulnessin ja akvarellien yhdistäminen? Tätä ryhmää ei tarvinnut paljon suostutella. Viereisen huoneen ateljeehen siirryttiin innolla. Jokainen työsti omaa maalaustaan hiljaisuudessa ohjeistusten hitaasti viedessä toimintaa eteenpäin. Koetin ohjeilla, joita ripottelin hitaasti toiminnan edetessä, minimoida aivojen tarvetta suunnitella työn lopputulos etukäteen. Jos et vielä tiedä mihin seikkailu on sinut viemässä, on tarpeetonta suunnitella lopputulosta. Lopputuloksien ja tavoitteiden kanssa saamme olla jatkuvasti tekemisissä työelämässä, nyt ei ollut sen aika. Nyt oli aika varata tila leikille. 

Jokaisen maalauksesta syntyi myös sanataidetta lahjana tekijälle, ja lopussa vietimme upeita näyttelyn avajaisia. Avajaisissa vieraili runoilijoita, ja taiteilijat kertoivat töistään sekä prosesseistaan töiden äärellä. Syntyi upeita, toinen toistaan erikoisempia töitä sekä upeita kirjeitä/runoja. Nämä runot ja teokset sekä hetket, joita osallistujat olivat töidensä parissa viettäneet, saivat myös tilan mahdollistajan herkistymään yhteyden, kohtaamisen ja elämän suurien mysteerien edessä. Kiitollisena muistelen tuota tiistaita!

Kiitos Netta ja Jenni kokemuksen avaamisesta!
Mikäli kiinnostuit tulemaan mukaan Parastamon tyhy-tilaisuuksiin tai järjestämään hyvinvointitapahtuman omalle yhteisöllesi, ole yhteydessä oman alueesi koordinaattoriin :) 

Onnellista kesää toivottaen,

- Katja
Parastamo Itä-Uusimaa