Ajatuksia työnohjauksesta

Sotek Säätiöllä työnohjauksia tekevä Juho kertoi mistä työnohjauksessa on oikein kysymys ja mitä se Parastamon näkökulmasta voisi yrittäjälle tarjota.

Parastamossa yrittäjä saa yksilöllistä ja henkilökohtaista apua omaan hyvinvointiinsa. Hankkeeseen kiinnittyessään yrittäjä tapaa oman alueensa yrityskoordinaattoria kertaluontoisesti tai toistuvasti pidemmän jakson ajan. Sparrausten aikana voi nousta esille kysyntää myös erilaisille asiantuntijapalveluille. Näitä maksuttomia ratkaisuja mietitään aina yhdessä yrittäjän ja yrityskoordinaattorin kesken, jotta yrittäjän tarve toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Yrittäjän hyvinvointia nostavia asiantuntijapalveluita on esimerkiksi työnohjaus, jota Sotek Säätiöllä tekee alaan kouluttautunut Juho Kirvesniemi. Hänellä on pitkä työkokemus valmennus-/ohjaustyöstä eri kohderyhmien parissa. Kävin juttelemassa Juhon kanssa mistä työnohjauksessa on oikein kysymys ja mitä se Parastamon näkökulmasta voi yrittäjälle tarjota. Terminä työnohjaus voi johtaa harhaan, sillä siinä ei varsinaisesti ohjata työtä vaan pikemminkin keskustelua. Parhaimmillaan työnohjauksen aikana syntyy oivalluksia, joilla oman työn kehittämisen vire nousee ja ymmärrys työyhteisön eri näkemysten välillä kasvaa.

Yksinyrittäjälle työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden irrottautua työympäristöstä ja kirkastaa omia toimintatapojaan. Yksinyrittäjä voi olla omassa työssä hyvinkin rutinoitunut ja kiireinen. Hän saattaa elää omien uskomusten valossa ajatellen ”ettei koskaan ehdi” jotain. Työnohjauksessa ajatusmaailmaa pyritään avartamaan ajatuksella mitä tapahtuisi ”jos joskus ehtisikin”. Työnohjaaja kannustaa yrittäjää katsomaan omaa toimintakenttäänsä kärpäsenä katossa tai mielellään vieläkin korkeammalta havainnoidakseen kokonaisuuden ja ympärillä olevat mahdollisuudet.

Prosessi on pitkä, eikä yhden tapaamisen ihmeillä tuloksia tavoiteta. Työnohjaukseen sitoudutaan vähintään puoleksi vuodeksi, jotta muutosta ja sen vaikutuksia voidaan käsitellä. Tapaamiskertojen väli on usein pitkä, monia viikkoja, jotta yrittäjä ehtii prosessoida työnohjauksessa käytyjä asioita ja työstää niitä käytäntöön. Seuraavien tapaamisten aikana käydään läpi tavoitteisiin pääsyä sekä avataan mahdollisia uusia näkökulmia. Vaikka työnohjaus prosessina viekin aikaa, itse tapaamiset eivät sido yrittäjän aikaresurssia vaan muutos itsessään.

Lähtökohtaisesti työnohjaus onnistuu parhaiten silloin, kun asiakas on motivoitunut sekä valmis avartamaan omaa näkökenttäänsä. On hienoa, jos asiakas uskaltaa kyseenalaistaa omia toimintatapojaan ja miettiä mitä minä voin konkreettisesti tehdä muutoksen/kehityksen eteen sekä suhtautumiseeni muita kohtaan.

Työnohjauksen onnistumisen edellytys on, että työnohjausta saava suhtautuu prosessiin avoimin mielin. Ohjattavalta vaaditaan riittävää kykyä ja halua pohtia omaan työhön liittyviä asioita sekä tarvittaessa tehdä muutoksia toimintaansa ja työhön suhtautumiseensa. Tämä voi olla toisinaan hyvinkin haastavaa. Muutostarpeen tunnistaminen vie oman aikansa ja toimintatapojen uudistaminen saattaa olla pitkäkin polku. Työnohjaus vaatii sitoutumista ja uskallusta sekä luottamusta prosessiin. Suunta on kuitenkin aina eteenpäin ja tavoitteena on, että työelämä sujuisi paremmin ja töissä olisi hyvä olla. Samasta syystä myös Parastamo on käynnistetty; hyvinvoivaa yrittäjyyttä varten.

Uusi vuosi 2022 on pian alkamassa. Tuokoon se tullessaan uusia ajatuksia ja rohkeutta!

T. Anne