Mitä on sparraus?

Yksi osa-alue Parastamo -hankkeen palveluista on yrittäjän henkilökohtainen sparraus. Se on yksi yrityskoordinaattorin tärkeimmistä työtehtävistä. Mitä se sitten tarkoittaa käytännössä?

Google kertoo, että alun perin termi tulee urheilusta, erityisesti nyrkkeilystä, ja sillä tarkoitetaan harjoitusvastustajaa. Vastustajaa yrittäjä tuskin tarvitsee, mutta millaista tukea sparraaja voisi antaa yrittäjän ”harjoittelulle”?

Omalta yrittäjyysajaltani muistan elävästi ne ajanjaksot, jolloin kiire otti vallan ja päivät kuluivat kaikenlaisista tehtävistä selviytymiseen. Jälkikäteen ymmärrän, että olisin voinut käyttää omaa aikaresurssiani järkevämmin. Olisin voinut pysähtyä, vaikkei aikaa muka ollut, ja tarkastella tilannettani jonkun ulkopuolisen tuella. Olisi ollut hienoa, jos joku olisi kuunnellut, kysynyt, kannustanut ja kyseenalaistanutkin omaa tekemistä ja kehälle pyörähtänyttä ajattelua, auttanut näkemään oleellisen.

Mikroyrittäjä voi olla usein yksin ja yksinäinenkin omien ajatustensa kanssa, eikä niillä haluaisi kuormittaa perhettä, ystäviä tai työntekijöitä. Kiireessä ja tiukoissa tilanteissa voi helposti menettää kosketuksen omaan punaiseen lankaansa, kuten esimerkiksi omiin arvoihin ja intohimoihin. Näiden syvien omien ”polttoaineiden” ansiosta tekeminen tuntuu helpolta, tempaisee mukaansa ja palkitsee tekijäänsä. Langan ollessa hukassa moottori alkaa helposti yskiä, tekeminen muuttuu puuduttavaksi, pysähtymiselle ja kehittämiselle ei löydy aikaa tai voimavaroja. Onnistumisten kokemukset alkavat ehtyä. Olemme ehkä kaikki olleet joskus tällaisessa tilanteessa, ja parhaimmillaan tämä turhautuminen ohjaa löytämään jotain uutta.

Siitähän sparrauksessa voi yksinkertaisimmillaan olla kyse, kunnioittavasta läsnäolosta, joka mahdollistaa omien nurkkien tuulettamista ja turhautumisen ulos puhaltamista. Usein ajatusten sanoittaminen ääneen mahdollistaa niiden kuulemisen uudella tavalla. Parhaimmillaan tästä syntyy uusia kysymyksiä, joihin vastausta ei vielä ole. Vastauksen utelias etsiminen puolestaan suuntaa ajattelua uudella tavalla, ja kehittyminen on saanut mahdollisuuden. On hyödyllistä esimerkiksi tunnistaa omia vahvuuksia, tarkastella aiempia onnistumisia ja tunnistaa niiden taustalla olleita tekijöitä. Tämä mahdollistaa näiden tekijöiden monistamista ja syvempää ymmärrystä itselle tärkeistä polttoaineista, joiden pohjalta toiminnan suuntaa voi kehittää. Oikeaan suuntaan kulkiessa tekeminen on innostavaa, avaa uusia mahdollisuuksia, herättelee uusia ajatuksia ja ideoita, vahvistaa uskoa omaan tekemiseen sekä palkitsee onnistumisilla. 

Sparraustapaamiset voivat olla hyödyllinen työkalu monissa eri tilanteissa, silloinkin kun homma sujuu mukavasti ja tekemisessä on energiaa ja intoa. Näiden kohtaamisten tärkein kivijalka on luottamuksellisuus ja avoin vuorovaikutus. Yrittäjä on yrityksensä tärkein asiantuntija, ja sparraaja voi tukea häntä löytämään tuosta asiantuntijuudestaan uusia tasoja ja tapoja. Tapaamisten tavoitteena voi olla pienen vaihtoehtoisen toimintatavan löytäminen tai kokonaan uudenlaisen liiketoiminnan kehittäminen. Eikä tuota tavoitetta tarvitse prosessin alkaessa tietää, se kyllä tuo itsensä näkyville ja voi vielä muuntuakin matkan varrella.

Nyt hankkeen alkumetreillä ajattelen sparrauksen olevan kaikkea edellä kirjoittamaani ja paljon muutakin. Aihe on valtavan laaja ja väistämättä siitä tulee tässä raapaistua vain jotain pientä kulmaa. Parastamo on hanke, jossa toimintamalleja pyritään kehittämään. Olen utelias näkemään mitä uutta olen oppinut ja ymmärtänyt sparrauksesta hankeajan päättyessä. Yhdestä asiasta uskallan olla varma: sparraus ja sen puitteissa tapahtuvat kohtaamiset yrittäjien kanssa ovat aina yksilöllisiä ja kiinni hetkessä. Ne taipuvat juuri siihen suuntaan kuin sparrattava toivoo ja tavoittelevat niitä päämääriä, joita yrittäjällä on oman yrityksensä ja liiketoimintansa kehittämiseksi, yrittäjän kokonaisvaltaista hyvinvointia unohtamatta.

Tervetuloa sparraukseen ja keskittymään juuri sinun oman juttusi äärelle!