Parastamo vastaa yrittäjien toiveisiin

Moni on kysellyt, mistä Parastamo oikein sai alkunsa. Vastaus siihen on hyvin yksinkertainen: kipinä Parastamoon on lähtöisin…

...mikroyrittäjien kanssa käydyistä keskusteluista ja Sotek-säätiöllä aiemmin toimineen, yrittäjille suunnatun, Smart Job -hankkeen kokemuksista. Yrittäjien tarpeita lähdettiin selvittämään tarkemmin haastattelemalla yrittäjiä alkuvuodesta 2021.

Yrittäjien haastatteluista nousi vahvasti esille se, että moni heistä kokee olevansa hyvin yksin. Koronapandemia on heikentänyt monen yrittäjän tilannetta, ja niin voimavarat kuin toiveikkuuskin ovat huvenneet. Lisäksi moni yrittäjä koki, että omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on huonolla tolalla.

Yrittäjät kommentoivat tilannettaan mm. näin:

”Jaksaminen epävarman tulevaisuuden edessä, uskonpuutteen hetket kun yksin koittaa luoda uusia suunnitelmia. Yksinäisyyden kokemus ja keskustelukaverin kaipuu vaikeiden asioiden pyörittelyssä ja päätöksenteossa, kun toimintaympäristö on rajussa muutoksessa.”

”Sellainen vahvistus puuttuu, että joku vähän tsemppaisi jatkamaan ja kokeilemaan. Kun pitäisi lähteä uuteen suuntaan niin olisi tärkeää saada sitä ääneen jonkun kanssa miettiä.”

”Yrittäjän hyvinvointiin ja jaksamiseen jotain tukea. Omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja voimavarojen kasvattamiseen. Konkreettisia mahdollisuuksia oman harrastuneisuuden tai kouluttautumisen edistämiseen ja uuden kokeiluun.”

”Tsemppausta ja henkistä tukea. Tarvetta tälle olisi, mutta kenelläkään ei oikein voimia järjestää.”

Haastattelujen perusteella yrittäjät toivoivat erityisesti konkreettista apua sen selvittämiseen, millaisiin asioihin yrityksen potentiaali taipuu, millaisia uusia ratkaisuja yrityksessä voisi toteuttaa ja mistä ratkaisuja voisi lähteä etsimään. Yrittäjät halusivat jonkun, kenen kanssa tuulettaa ajatuksia ja pallotella ideoita.

Yrittäjät kertoivat, että ulkopuolinen tuki auttaisi selkiyttämään omia mahdollisuuksia ja osaamista. Yrittäjät toivoivat, että tuki kohdentuisi juuri niihin asioihin, jotka ovat heidän kannaltaan oleellisia ja tärkeitä. Käytännössä yrittäjät toivoivat siis sitä, että joku tulisi heidän luokseen tekemään tilannekartoitusta siitä, mitä yrityksessä on jo tehty ja mitä voitaisiin lähteä tekemään sekä auttaisi asioiden alkuun saattamisessa antamalla ”positiivista ruoskaa” ja konkreettista asiantuntija-apua. Yrittäjät toivoivat kartoitusta asioista, jotka yrityksessä voisi hoitaa nopeammin ja tehokkaammin, esimerkiksi uusien työvälineiden ja toimintatapojen myötä, jotta aikaa säästyy ja sitä jää enemmän itse asiaan, eli yrittämiseen.

Hyvinvointi nousi yrittäjien haastatteluissa yhdeksi keskeiseksi teemaksi, johon toivottiin apua ja tukea. Moni yrittäjä koki oman jaksamisensa olevan koetuksella erityisesti koronatilanteen aiheuttamien muutosten takia. Palautumiseen, lepoon ja rentoutukseen liittyvien taitojen hallinta tulee jatkossakin entistä tärkeämmäksi, sillä nykypäivänä yrittäjältä vaaditaan paljon muutakin kuin vain perustoiminnan pyörittämistä. Mikroyrittäjillä omaan työhyvinvointiin panostaminen jää monesti hyvin vähälle huomiolle.

Parastamo-hanke tuo yrittäjälle rinnalla kulkijan, jonka kanssa keskustella ja punnita oman yrityksensä tilannetta. Yrittäjä saa sparrausta ja konkreettista asiantuntija-apua räätälöidysti juuri niihin asioihin, joihin kokee sitä tarvitsevansa sekä tukea ja apua omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Parastamo on siis olemassa juuri teitä yrittäjiä varten!

Terkuin, Minna

Parastamon projektipäällikkö